ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online และ On Hand
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ On Hand และ Online
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมาโรงเรียนครบทุกคน ทุกชั้นเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 (On Site)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ตารางรับแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำโอเน็ตภาษาอังกฤษเต็ม100คะแนน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2021)
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64