ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.20 น. อธิการชองเทแรส โก่งศร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะเซอร์ ผู้แทนครู เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนักเรียน กลุ่ม B ระดับชั้นปฐมวัย, ป.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้แทนนักเรียนถือพาน จำนวน 3 คู่ ในระดับชั้นปฐมวัย 1 คู่ ปะถมศึกษาตอนต้น 1 คู่ และมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คู่ ณ ลานเซนต์โยเซฟ

จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ทราบถึงความสำคัญของวันไหวครู แสดงความสามารถด้านหัตถกรรม ศิลปะ และด้านภาษาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,09:37   อ่าน 704 ครั้ง