ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1, อนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเซอร์ชองเทแรส โก่งศร ได้กล่าวถึงนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 และความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคน รวมทั้งการชี้แจงระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย

ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ในระดับชั้นป.1- ป.6 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการสาธิตการสอน จากหลักสูตร IEP ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ


โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,15:14   อ่าน 972 ครั้ง