ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.10 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดวจนพิธีกรรมขอพรพระ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 ท่านอธิการชองเทแรส โก่งศร เป็นประธาน ผู้แทนนักเรียนกล่าวอำนวยพร กล่าวขอบคุณ และกล่าวต้อนรับเซอร์ดาเนียล เพียรกิจพงษ์ไพร และเซอร์เบดา มารีย์ สายเสมา ผู้แทนนักเรียนมอบกระเช้าผลไม้ และช่อดอกไม้ แสดงความยินดีต่อคณะเซอร์ ณ ลานเซนต์โยเซฟ

ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบพระคุณท่านอธิการ ชองเทแรส โก่งศร ที่ได้ให้ความห่วงใยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การสร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร การปรับปรุงโรงอาหาร และการปรับปรุงห้องน้ำที่มีความสะอาด ทันสมัย ซึ่งนักเรียน และผู้ปกครองทุกคนสามารถใช้ได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการเตรียมการต่าง ๆ ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ท่านอธิการได้ให้ความรู้ และมีวิธีการให้สำหรับนักเรียน ได้มีความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว มาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 นักเรียนทุกคนได้ติดตาม และรับทราบข้อมูข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามตัวแทนของนักเรียนทุกคน ขอให้คำมั่นว่า จะบำรุง รักษาความสะอาด และใช้สถานที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นคนดี คนเก่ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าต่อไป และจะร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกับท่านอธิการในการทำให้โรงเรียนของเราได้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความก้าวหน้าทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ และอาคารสถานที่ต่อไป...


โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,14:41   อ่าน 992 ครั้ง