ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินเยียวยา และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี15ปี
ตามที่นโยบายของรัฐให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาค่าใช้จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยขอให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ และ เพื่อลดความแออัด มีความปลอดภัย สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรครูทุกคน ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ผู้ปกครองมารับเงินดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ตามระดับชั้น
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,09:40   อ่าน 569 ครั้ง